Nhật Ký Đi Sinh 22/10 Nhớ Nhất Trong Đời Hôm nay sau 1 đêm chờ kích bóng thì mẹ nghĩ là sẽ kích sinh. Mẹ chờ tới 8h sao không thấy ai gọi mẹ qua hỏi Bs. Mẹ được Bs Tùng khám trong nói là nở được 2 phân tuy nhiên đầu em bé còn […]