Chánh Trung Trong Bụng Mẹ 29 Tuần 5 Ngày Nặng Bao Nhiêu Rồi 29 tuần 5 ngày vào 10/08/2023 ba mẹ lại đi gặp Chánh Trung ở Hoàn Mỹ Bình Dương hen. Hôm nay đi buổi chiều nên bệnh viện vắng hơn, làm nhanh hơn. Hôm nay sẽ siêu âm tim mẹ và siêu âm […]