0

No products in the cart.

Blog

Chánh Trung Trong Bụng Mẹ 29 Tuần 5 Ngày Nặng Bao Nhiêu Rồi

Chánh Trung Trong Bụng Mẹ 29 Tuần 5 Ngày Nặng Bao Nhiêu Rồi

Chánh Trung Trong Bụng Mẹ 29 Tuần 5 Ngày Nặng Bao Nhiêu Rồi

29 tuần 5 ngày vào 10/08/2023 ba mẹ lại đi gặp Chánh Trung ở Hoàn Mỹ Bình Dương hen. Hôm nay đi buổi chiều nên bệnh viện vắng hơn, làm nhanh hơn. Hôm nay sẽ siêu âm tim mẹ và siêu âm con. Đây là hình ảnh siêu âm của Chánh Trung đây:

Chánh Trung

Nay con đã gần 1,5 ký rồi mọi người ơi, có dây rốn quấn cổ nữa cơ. Chắc là trong bụng lăn lộn dữ lắm nè, mẹ nghe đạp rầm rầm cả đêm, mẹ không ngủ được luôn, ba cũng thức theo mẹ.

Mẹ và ba dặn con là tháng sau đi siêu âm dây rốn của con sẽ tháo ra nha. Dặn con thì chắc chắn là con sẽ làm được đúng không nè. Trộm vía tới thời điểm này các chỉ số siêu âm, xét nghiệm đều bình thường. Mong 10 tuần nữa ba mẹ sẽ gặp được con mạnh khỏe nha.

Post a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *