Chánh Trung Trong Bụng Mẹ 28 Tuần Như Thế Nào? Xin chào! Tôi là Mỹ Lệ – là mẹ của Chánh Trung. Tính đến hôm nay 29/07/2023 Chánh Trung tròn 28 tuần tuổi, dự sinh 21/10/2023. Tôi và chồng Xuân Din lập ra Blog này để ghi lại hành trình hạnh phúc đón con trai […]