Chánh Trung 7,5 tháng biếng ăn nhưng biết ăn nhiều món Những mẹ khác tăng thô chậm có khi mẹ thấy 10 tháng họ nói còn ăn cháo xay. Chánh Trung 7 tháng ngán cháo xay mẹ cho ăn cháo hạt vẫn ăn bình thường. Mẹ chỉ xay thịt, rau vậy là con ăn ngon […]