Chánh Trung 5 Tháng Cai Ti Giả Và Biết Làm Nhiều Trò Nếu lúc mới sinh lúc nào con cũng ngậm ti khi ngủ, khi tắm, khi đi bệnh viện, khi khó chịu,…. Vậy thì 4th hơn con đã ít dùng ti và chính thức 4,5th cái ti đã nằm trong tủ ko dùng nữa. […]