Chánh Trung 37 Tuần Tuổi Trong Bụng Mẹ Thấp thoáng con cũng đã 37 tuần, ngưỡng mà gọi là sanh đủ tháng, không bị sanh non. Thời điểm này con có thể ra bất cứ lúc nào nên ba mẹ luôn chuẩn bị tâm lý sẳn sàng để gặp con. Bây giờ chỉ chờ 1 […]