Chánh Trung 33 Tuần Và Sắm Đồ Mới Lần Đầu Nay ngày 8/9 đến ngày đi gặp con rồi, 1 tháng trước thì bị dây rốn quấn 1 vòng. Ba mẹ nói con tháo ra, vậy là nay con tháo ra rồi. Đúng là con trai ngoan của ba mẹ. Con được 2372g mà bác […]