Chánh Trung 31 Tuần 6 Ngày Đã Quay Đầu Chánh Trung dạo nay đạp hơi nhiều, hôm qua tối ngủ mà đạp mãi mẹ không ngủ được luôn, tối giật mình dậy là thấy đạp, mẹ sợ luôn. Nay ngày 25/08/2023 là con được 31 tuần 6 ngày rồi, được 1900gr nha con. Đạp nhiều […]