39 Tuần 6 Ngày Nhớ Lại Ngày Ba Mẹ Biết Con Tồn Tại Trên Thế Giới Này Gian Nan Như Thế Nào Con là món quà quý giá nhất mà ba mẹ có được. Ba mẹ mong con đã 3 năm qua. Cưới nhau vào cuối năm 2017 nhưng có kế hoạch 2 năm vì […]