39 Tuần 4 Ngày Con Còn Mê Chơi Chưa Ra Với Ba Mẹ 1 tuần lại trôi qua ba mẹ mong con được 3,5 ký. Tuy nhiên con vẫn giữ nguyên số ký là 3,2 ký. Cũng gần 40 tuần nên nước ối ngày càng ít đi. Tuần này thì thiểu ối rồi. Mới ngày […]