Chánh Trung 2 Tháng Biết Làm Những Gì? Con trai của ba mẹ thật mạnh mẽ, rồi thì con cũng lớn từ từ trong vòng tay mẹ. Ấy vậy chứ con lớn khi nào không biết đó. Sau đây là các điểm mạnh của con mà mẹ rất yêu. Con ti no là dễ ngủ, […]