Chánh Trung 6 tháng 10 ngày biết đòi Nay con được 6,5 tháng rồi, thời gian trôi nhanh quá. Được bạn Gạo rủ đi khu vui chơi chơi vui quá xá. Vô khu đó 2 con còn bé không thu phí. Gạo đã biết đi còn con biết ngồi nên chơi vài trò. Con chơi […]