CT đi khu vui chơi chỉ chơi được 1 trò thôi… Lái xe ô tô, bình thường đi với ba thấy ba làm sao giờ ngồi trên xe cũng làm vậy, quay vô lăng, mở cửa nhìn qua, nhìn lại… Làm riết mà xe đứng im có chạy mô…