Chánh Trung 38 Tuần Sắp Về Đích Rồi Nay lại được đi gặp con lúc 38w5d ba mẹ rất vui. Nếu những lần trước cân nặng của con ít thì nay con đã lên rất nhiều. Ba mẹ dự đoán con khoảng 3kg thôi mà nay con đã gần 3,3kg. Chắc tới khi sinh con […]